luni, 7 martie 2011

ISUS HRISTOS – PRIMUL ŞI ULTIMUL CUVÂNT AL LUI DUMNEZEU


ISUS HRISTOS – PRIMUL ŞI ULTIMUL CUVÂNT AL LUI DUMNEZEU

Motto:

«La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El

era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor…»

(Ioan 1:1-3)

«După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moştenit un Nume mult mai minunat decât al lor.»

(Coloseni 1:1-3)

PRIMA PARTE

ISUS HRISTOS – PRIMUL CUVÂNT AL LUI DUMNEZEU

Capitolul 1. «LA ÎNCEPUT DUMNEZEU…»

«Sfânta Scriptură începe cu trei cuvinte cutremător de măreţe: «LA ÎNCEPUT DUMNEZEU»… Aceste cuvinte spun totul: Dumnezeu era la început, Dumnezeu nu are, nu poate avea un început, El este începutul! «Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfărşitul» zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.»

«LA ÎNCEPUT DUMNEZEU (adică Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Sfântul Duh) a făcut cerurile şi pământul». După cum vom observa din cele ce urmează, Sfânta Treime a fost prezentă la început, spre marea ruşine a Martorilor lui Iehova care neagă Sfânta Treime, dar în acelaşi timp susţin că ei se ghidează după Biblie. Dar tocmai Biblia este cea care ne prezintă minunata prezenţă a Sfintei Treimi în actul creaţiei:

PREZENŢA TATĂLUI – «La început Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul» – Primul verset al Bibliei ne vorbeşte despre prezenţa Dumnezeului Tatăl;

PREZENŢA SFÂNTUL DUH – Al doilea verset din Biblie ne vorbeşte despre Sfântul Duh: «Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor».

PREZENŢA FIULUI – «La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor…» – La actul creaţie era prezent şi Dumnezeu Fiul care mai tărziu avea să se întrupească în Dumnezeu Om pentru a salva omenirea de la moarte prin moartea Sa pe crucea de pe Golgota.

Acest Dumnezeu Sfânt şi Minunat care va purta numele EMANUEL: «Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel» care, tălmăcit, înseamnă: «Dumnezeu este cu noi».

Acest Dumnezeu care va purta numele ISUS HRISTOS: «Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale».

Acest Dumnezeu care va veni pe pământ în calitate de MESIA care înseamnă «CEL UNS», după cum avea să alerge sfântul apostol Andrei, «în grabă» la fratele său Simon Petru, strigând de bucurie: «Noi am găsit pe Mesia».

Acest Dumnezeu – Dumnezeu Fiul, nu numai că a fost prezent la actul creaţiei, ci mai mult de atât – «Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El». Pe acest Dumnezeu sfântul apostol Ioaan îl numeşte: «CUVÂNTUL» «La început era Cuvântul»

La început a fost Isus Hristos – primul Cuvânt al lui Dumnezeu!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu